Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa
we Francji

PIHPF, kluczowy partner we współpracy polsko-francuskiej!


Już ponad 150 polskich i francuskich przedsiębiorstw przystąpiło do naszej sieci kontaktów! Skorzystaj z naszego doświadczenia i wsparcia w budowaniu długotrwałych relacji biznesowych na rynku francuskim.

Dołącz do nas