Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

13/10/2017 | Seminarium networkingowe „Nowe możliwości na rynku OZE w Polsce : Fotowoltaika, małe instalacje wiatrowe, biogaz, biomasa i kogeneracja”

25-05-2017

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji wraz z francuską firmą METROL, we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie (IEO) oraz ze wsparciem ze strony francuskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnych (SER), mają przyjemność zaprosić zainteresowane polskie firmy z branży OZE i ich partnerów na seminarium networkingowe z francuskimi firmami na temat :

 

„Nowe możliwości na rynku energii odnawialnych w Polsce :

Fotowoltaika, małe instalacje wiatrowe, biogaz, biomasa i kogeneracja.

Aktualności regulacyjno-prawne i rezultaty aukcji 2017.”

 

Seminarium odbędzie się w piątek 13 października 2017 w Paryżu, w siedzibie Ambasady RP we Francji (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji).

Szczegółowy program seminarium networkingowego i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.

Program Zaproszenie OZE_Paryz_13.10.17

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa: 6 października 2017 

Profesjonalne seminarium networkingowe adresowane jest do francuskich i polskich firm działających na rynku energii odnawialnych w branżach fotowoltaiki, biogazu rolniczego, biomasy i kogeneracji, jak również małych instalacji wiatrowych. Seminarium ma na celu zaprezentowanie uczestniczącym francuskim firmom nowych możliwości biznesowych na polskim rynku OZE i zapoznanie ich z polskimi firmami i rozwijanymi przez nie przyszłymi projektami wynikającymi z ostatnich aukcji przeprowadzonych w Polsce w 2017 roku. Seminarium skierowane jest przede wszystkim do francuskich firm inżynieryjnych i dostawców technologii (komponentów, urządzeń, systemów i rozwiazań…) jak również dostawców specjalistycznych usług technicznych i konsultingowych. Poza francuskimi firmami dysponującymi ofertami konkretnych produktów, usług technicznych i ekspertyz działających w obszarze czterech powyżej wymienionych technologii OZE, seminarium i spotkania biznesowe adresują się także do przedstawicieli francuskich stowarzyszeń profesjonalnych (takich jak SER, ENERPLAN, AFPPE, CIBE, ATEE i BIOMASSE NORMANDIE), reprezentujących setki małych i średnich przedsiębiorstw członkowskich.

Aktualny stan regulacyjno-prawny i nowe możliwości inwestycji na polskim rynku oraz współpracy z polskimi firmami przy realizacji nowych instalacji fotowoltaicznych, małych instalacji wiatrowych, biogazu, biomasy i kogeneracji w efekcie rozstrzygnięcia ostatnich aukcji dotyczących OZE, zostaną szczegółowo zaprezentowane francuskim uczestnikom przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego, honorowego gościa i speakera seminarium, założyciela i prezesa zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie. Instytut monitoruje w sposób ciągły regulacje i stan rozwoju rynku oraz wskaźniki opłacalności i koniunktury na energetykę odnawialną w Polsce. Prezes Wiśniewski jest członkiem Narodowej Radu Rozwoju przy Prezydencie RP gdzie wyniki monitoringu rynku OZE wykorzystywane są m.in. do wytyczania współpracy oraz podejmowania nowych inicjatyw regulacyjnych.

Zachęcamy gorąco polskie firmy z branży OZE, laureatów aukcji i ich partnerów, do uczestnictwa w seminarium w celu skorzystania z możliwosci bezpośredniego zaprezentowania działalności swojej firmy i rozwijanych projektów w formie krótkiej prezentacji po angielsku (10-15 minut), jak również osobistego nawiązania kontaktów biznesowych i dyskusji na temat współpracy z firmami francuskimi podczas spotkań BtoB. Uczestnictwo w seminarium umożliwi polskim deweloperom i inwestorom, zapoznanie się z aktualną francuską ofertą eksportową technologii, rozwiązań, specjalistycznych urządzeń i powiązanych usług.

UDZIAŁ W SEMINARIUM, LUNCHU NETWORKINGOWYM I SPOTKANIACH BTOB JEST BEZPŁATNY DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH FIRM POLSKICH Z BRANŻY OZE I ICH PARTNEROW.