Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

QUAERENS PARIS

logo (2)
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: QUAERENS PARIS
Adres / Adresse: 8 rue Picot
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75116
Kraj / Pays: Francja
Email #1: contact@quaerens.paris
Strona WWW / Site web: www.quaerens.paris
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: 01 84 16 60 81
Fax: 01 84 16 09 94
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: François Nicolas Wojcikiewicz
E-mail: fnw@quaerens.paris
Stanowisko / Fonction: Avocat
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Wioletta Andruszewska
E-mail: waw@quaerens.paris
Stanowisko / Position: Assistante juridique
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski