Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

WILLOVEDESIGN

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: WILLOVEDESIGN
Adres / Adresse: 44 rue des forges
Miasto / Ville: MARSEILLE
Kod pocztowy / Code Postal: 13010
Kraj / Pays: Francja
Email #1: wazny@willovedesign.com
Strona WWW / Site web: www.willovedesign.com
Sektor działalności / Secteur: produkcja mebli
Telefon / Téléphone: 0624238518
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Agnieszka Ważny
E-mail: wazny@willovedesign.com
Stanowisko / Fonction: Architecte
Telefon / Téléphone: 0624238518
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski