Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

A.C.I.T.

ACIT logo pt
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: A.C.I.T.
Adres / Adresse: 2, Av. Anatole France
Miasto / Ville: Clichy
Kod pocztowy / Code Postal: 92110
Kraj / Pays: Francja
Email #1: boguslawa.borak@orange.fr
Strona WWW / Site web: www.acit-traductions.fr
Szczegółowy opis (polski): A.C.I.T. jest firmą działającą w Paryżu i proponuje swoje usługi w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych.
Specjalizuje się w takich dziedzinach jak: budownictwo, ochrona środowiska, ekonomia i prawo (kontrakty, protokoły, orzeczenia, etc…), marketing, przemysł (kosmetyczny, spożywczy), moda (odzież, obuwie, zegarki), ceramika, napisy do filmów.

Podstawowymi zasadami działania są: wykonanie usługi w terminie, przestrzeganie wymagań Klienta, poufność, profesjonalne tłumaczenie polegające na opracowaniu tematu i zweryfikowaniu specjalistycznych terminów, tworzenie słowniczków tematycznych.
Szczegółowy opis (francuski): A.C.I.T. mène son activité depuis avril 2004 et vous propose ses services de traduction, d’interprétation, de relecture, de révision dans la combinaison linguistique français – polonais – français. A.C.I.T. vous propose également des cours de polonais (cours particuliers) axés sur votre domaine d’activité. Rigueur et rapidité d’exécution, respect des délais, travail de qualité, sens de la communication et de l’initiative, curiosité, confidentialité, telles sont les qualités que l’A.C.I.T. mettra à votre disposition!
Sektor działalności / Secteur: tłumaczenia
Telefon / Téléphone: +33 6 20 54 20 43
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Boguslawa Borak
Stanowisko / Fonction: Expert Interprète-Traducteur Polonais près la Cour d'Appel de Versailles / Tłumacz przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu
Telefon / Téléphone: +33 140 87 01 66
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski