Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ABC COLOREX sp. z o.o. sp. k.

ABC COLOREX_logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ABC COLOREX sp. z o.o. sp. k.
Adres / Adresse: ul. Łuczanowicka 30
Miasto / Ville: Kraków
Kod pocztowy / Code Postal: 31-766
Kraj / Pays: Polska
Email #1: export@colorex.pl
Strona WWW / Site web: www.abc.colorex.pl
Sektor działalności / Secteur: przemysł hutniczo-metalurgiczny
Telefon / Téléphone: +48 12 688 66 35
Fax: +48 12 688 66 88
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Monika Domagalska
E-mail: m.domagalska@colorex.pl
Stanowisko / Fonction: Manager ds. rozwoju rynków zagranicznych
Telefon / Téléphone: +48 600 070 034
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski