Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ADDEUROP

ADDEUROP LOGO
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ADDEUROP
Adres / Adresse: 16 rue des Pelerins
Miasto / Ville: Mantes-la-Jolie
Kod pocztowy / Code Postal: 78200
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.addeurop.com
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
Telefon / Téléphone: +33 699 49 11 49
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Barbara ZURAWSKA
E-mail: contact@addeurop.com
Stanowisko / Fonction: Gérante / Właściciel
Telefon / Téléphone: +33 699 49 11 49
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, niemiecki