Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

AEVO GROUP

aevo group
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: AEVO GROUP
Adres / Adresse: 6, rue Robert Schuman
Miasto / Ville: Saint-Vit
Kod pocztowy / Code Postal: 25410
Kraj / Pays: Francja
Email #1: patricia.degiorgi@aevo-group.com
Strona WWW / Site web: www.aevo.fr
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane, nieruchomości
Telefon / Téléphone: +33 (0) 381 525 705
Fax: +33 (0) 381 527 064
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Laurent De Giorgi
E-mail: laurent.degiorgi@aevo-group.com
Stanowisko / Fonction: Président/ Prezes
Kontakt w języku / Langues: francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Patricia De Giorgi
E-mail: patricia.degiorgi@aevo-group.com
Stanowisko / Position: Responsable Export/ Kierownik do spraw eksportu
Telefon / Téléphone: +33 (0) 381 525 705
Kontakt w języku / Langues: francuski