Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

arp_logo_2015
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
Adres / Adresse: ul. Nowy Świat 6/12
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 00-400
Kraj / Pays: Polska
Strona WWW / Site web: www.arp.pl
Sektor działalności / Secteur: przemysł
Telefon / Téléphone: (+48 22) 695 36 00, 695 37 00