Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ALSTOM TRANSPORT S.A.

Alstom_logo2
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ALSTOM TRANSPORT S.A.
Adres / Adresse: 48, rue Albert Dhalenne
Miasto / Ville: Saint-Ouen cedex
Kod pocztowy / Code Postal: 93400
Kraj / Pays: Francja
Email #1: gian-luca.erbacci@alstomgroup.com
Strona WWW / Site web: www.transport.alstom.com
Szczegółowy opis (polski): Transport kolejowy
Szczegółowy opis (francuski): Transport ferroviaire
Sektor działalności / Secteur: transport i logistyka
Telefon / Téléphone: +33 1 57 06 90 00
Fax: +33 1 57 06 19 00
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Gian Luca ERBACCI
E-mail: gian-luca.erbacci@alstomgroup.com
Telefon / Téléphone: +33 1 57 06 90 00
Fax: +33 1 57 06 19 00
Kontakt w języku / Langues: francuski