Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ANABI

ANABI
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ANABI
Adres / Adresse: 104 rue Chaptal
Miasto / Ville: Levallois Perret
Kod pocztowy / Code Postal: 92300
Kraj / Pays: Francja
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
Telefon / Téléphone: T: (+33) 6 07 89 74 60
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Alexandre BUTLEWSKI
Stanowisko / Fonction: Wspólnik
Kontakt w języku / Langues: