Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

AP UNIAPOL DEVELOPMENT

ap uniapol 2013 petit
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: AP UNIAPOL DEVELOPMENT
Adres / Adresse: ul. Garbary 35 / 5
Miasto / Ville: Poznan
Kod pocztowy / Code Postal: 61 – 868
Kraj / Pays: Polska
Email #1: poznan@uniapol.pl
Email #2: rwojtkowiak@uniapol.pl
Strona WWW / Site web: www.uniapol.com
Szczegółowy opis (polski): Agencja Pracy Tymczasowej, Handel samochodami, Uslugi projektowo-wykonawcze w budownictwie
Szczegółowy opis (francuski): Mise à disposition de personnel dans tous les secteurs d'activité Recrutement Traduction / Interprétariat
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: + 48 61 673 15 42
Fax: + 48 61 855 16 52
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Andrzej PIASECKI
E-mail: poznan@uniapol.pl
Telefon / Téléphone: + 48 61 673 15 42
Fax: + 48 61 855 16 52
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski