Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Armand ANGELI

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: Armand ANGELI
Adres / Adresse: 72 Boulevard Flandrin
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75116
Kraj / Pays: Francja
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Armand ANGELI
E-mail: armand.angeli@orange.fr
Stanowisko / Fonction: Expert - Consultant en outsourcing / CSP | Ekspert - Doradca w dziedzinie outsourcingu / Centra Usług Wspólnych
Telefon / Téléphone: 06 09 84 39 69
Kontakt w języku / Langues: francuski, angielski