Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ATICHP

atichp_logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ATICHP
Adres / Adresse: ul. Bunkrowa 1
Miasto / Ville: Świnoujście
Kod pocztowy / Code Postal: 72-602
Kraj / Pays: Polska
Email #1: biuro@atichp.pl
Strona WWW / Site web: www.atichp.pl
Szczegółowy opis (polski): Firma rzeczoznawczo-kontrolna, usługi w zakresie kontroli surowców oraz ładunków masowych.
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm, przemysł
Telefon / Téléphone: +48 91 321 66 58
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Paweł Zwierz
E-mail: p.zwierz@energia21.eu
Stanowisko / Fonction: PDG / Prezes
Telefon / Téléphone: 48 507 10 43 86
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Bartosz KIELING
E-mail: biuro@atichp.pl
Stanowisko / Position: Directeur / Dyrektor
Telefon / Téléphone: 48 795 47 41 41
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski