Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

BANQUE BCP

logo_20111006153807
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: BANQUE BCP
Adres / Adresse: 16-18, rue Hérold
Miasto / Ville: Paris (France)
Kod pocztowy / Code Postal: 75001
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.banquebcp.fr
Sektor działalności / Secteur: banki i ubezpieczenia
Telefon / Téléphone: +33 810 147 157
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Nuno Maia GIGA
E-mail: ngiga@banquebcp.fr
Stanowisko / Fonction: Directeur Marketing / Dyrektor ds. marketingu
Kontakt w języku / Langues: francuski