Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Barbara BELA-LEGUAY

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: Barbara BELA-LEGUAY
Adres / Adresse: 30 bld du Château
Miasto / Ville: Neuilly sur Seine
Kod pocztowy / Code Postal: 92200
Kraj / Pays: Francja
Email #1: belaleguay@free.fr