Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

BOLLORE LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.

BOLLORE LOGISTICS POLAND logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: BOLLORE LOGISTICS POLAND
Adres / Adresse: ul. Janka Wiśniewskiego 31
Miasto / Ville: Gdynia
Kod pocztowy / Code Postal: 81-156
Kraj / Pays: Polska
Email #1: marcin.sikorski@bollore.com
Strona WWW / Site web: www.bollore-logistics.com
Sektor działalności / Secteur: transport i logistyka
Telefon / Téléphone: +48 58 621 37 48
Fax: +48 58 621 37 47
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Marcin Sikorski
E-mail: marcin.sikorski@bollore.com
Stanowisko / Fonction: Dyrektor Generalny / Directeur Général
Telefon / Téléphone: +48 58 621 37 49
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski