Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

BRIC DEVELOPMENTS EURL

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: BRIC DEVELOPMENTS
Adres / Adresse: 58 rue de la République
Miasto / Ville: Lyon
Kod pocztowy / Code Postal: 69002
Kraj / Pays: Francja
Email #1: contact@bricdevelopments.com
Szczegółowy opis (polski): Doradztwo ds. rozwoju międzynarodowego
Szczegółowy opis (francuski): Conseil en développement international
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
Telefon / Téléphone: +33 426 72 90 43
Fax: +33 426 72 90 49
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Georges JACOB
Stanowisko / Fonction: PDG / Prezes
Kontakt w języku / Langues: