Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

AKTUALNOŚCI

Legia Honorowa dla Alicji Bień, Konsula Honorowego Francji w Łodzi

27-06-2016

W dniu 12 maja 2016 roku, Ambasador Francji Pierre Buhler wręczył Alicji Bień, Konsulowi Honorowemu Francji w Łodzi, Insygnia Kawalera Legii Honorowej. Uroczysta Ceremonia odbyła się w Rezydencji Ambasadora w Warszawie. Alicja Bień otrzymała wyróżnienie za ogromne zaangażowanie w działania prowadzone wśród społeczności francuskiej, a także za umacnianie relacji pomiędzy Francją a Polską w dziedzinie […]

więcej »

Unijna procedura monitorowania praworządności

18-02-2016

Ostatnio głośno było na temat uruchomionej wobec Polski procedury monitorowania praworządności. Niewiele jednak mówiono o tym, czym właściwie jest ta procedura. Przestrzeganie praworządności jest warunkiem przystąpienia do Unii Europejskiej i członkostwa w Unii. Demokracja, prawa człowieka oraz praworządność są zapisane również w preambule do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponieważ państwo prawne jest jedną z podstawowych […]

więcej »

Reklama ukryta w blogosferze

18-02-2016

Popularność i wiarygodność, jaką cieszą się blogerzy, powoduje, że reklama na blogach staje się coraz skuteczniejszym narzędziem marketingu. Z raportu opublikowanego w kwietniu 2015 r. przez Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów (PSBV) wynika, że treści na blogach i vlogach (wideoblogach) regularnie śledzi w Polsce już 8,5 mln internautów. Nie da się ukryć, że są one […]

więcej »

Nowy podział terytorialny Francji

13-01-2016

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, zmienił się podział terytorialny Francji metropolitarnej tj. francuskich terytoriów w Europie. Liczba regionów zmniejszyła się z 22 do 12. Z debaty wyłącza się Korsykę, która w świetle francuskiego prawa nie jest zaliczana do regionów. Reforma terytorialna ma na celu zwiększenie efektywności państwa poprzez wzmocnienie zarządzania strategicznego w głównych regionach […]

więcej »

Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia SMIC

06-01-2016

We Francji od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje podwyższona stawka wynagrodzenia minimalnego SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Nowa stawka wynosi odpowiednio 9,67 euro za godzinę lub 1.466,62 euro brutto na miesiąc, przy 35-godzinnym tygodniu pracy. W 2015 roku wynosiła ona 9,61 euro za godzinę pracy i 1.457,52 euro na miesiąc. Kwota ta wzrosła więc […]

więcej »

Piotr Sadownik partnerem międzynarodowym w kancelarii Gide

17-12-2015

Z początkiem nowego roku do grona partnerów międzynarodowych kancelarii Gide dołączy Piotr Sadownik, od 1999 roku partner lokalny w warszawskim biurze kancelarii. Nominacja na partnera międzynarodowego jest zwieńczeniem dotychczasowych osiągnięć zawodowych Piotra Sadownika, który kieruje w warszawskim biurze kancelarii Gide pracami Departamentów Sporów Sądowych i Arbitrażu, Prawa Własności Intelektualnej, a także Projektów Infrastrukturalnych, Prawa Energetycznego i Prawa Publicznego. Do grona jego klientów należą […]

więcej »

Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej

27-11-2015

Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej 22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził kwalifikację wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT. W wyroku wydanym w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Högsta förvaltningsdomstolen (szwedzki najwyższy sąd administracyjny) TSUE poparł stanowisko Davida Hedqvista w jego sprawie przeciwko Skatteverket (szwedzkiej agencji podatkowej) i […]

więcej »

Zaproszenie na salon Art Shopping

16-10-2015

Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na salon Art Shopping, który odbędzie się w dniach 24-25 października br. w Carrousel du Louvre w Paryżu. Posród licznych artystów swoje prace zaprezentuje łódzki artysta p. Piotr Czajkowski (stoisko D28), który przedstawi swoją kolekcję „Metro” (www.czajkowskimetro.com). Elektroniczną wersję zaproszenia na salon Art Shopping znajdą Państwo pod adresem: www.salon-artshopping.com/com/2015-10/invit/invit-salon.htm   […]

więcej »

Forma dokumentowa czynności prawnych

30-09-2015

Najnowsza nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza nową formę dokonywania czynności prawnych – formę dokumentową. 10 lipca 2015 r. uchwalona została nowelizacja Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest m.in. ustanowienie nowej formy szczególnej dokonywania czynności prawnych – formy dokumentowej. Instytucja ta ma w założeniu przyczynić się do usprawnienia dokonywania czynności prawnych, a jej wprowadzenie stanowi odpowiedź na potrzeby […]

więcej »

Nowy bat na sieci handlowe?

30-09-2015

Kilka uwag o poselskim projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów. 26 maja 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów (druk sejmowy nr 3604). W […]

więcej »