Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Baza firm członkowskich

Logo: Nazwa firmy / Société Kraj / Pays Sektor działalności
Secteurs d'activité
page_interactive_logo PAGE Interactive Sp.J. Agencja interaktywna, doradztwo dla firm, promocja – reklama – PR