Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Baza firm członkowskich

Logo: Nazwa firmy / Société Kraj / Pays Sektor działalności
Secteurs d'activité
logo SELARL Paul DUVAUX audyt i doradztwo podatkowe
GPS - EXPONENTIEL audyt i doradztwo podatkowe, doradztwo dla firm
rewit logo REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCI audyt i doradztwo podatkowe
SSW_logo SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK i WSPÓLNICY SP. K.A. audyt i doradztwo podatkowe, doradztwo prawne
Audit et conseil fiscal, Conseil juridique
DBA, MEMBRE DE HLB INTERNATIONAL DBA, MEMBRE DE HLB INTERNATIONAL audyt i doradztwo podatkowe