Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

CHIMIREC DEVELOPPEMENT

Chimirec_petit
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: CHIMIREC DEVELOPPEMENT
Adres / Adresse: 5 à 15 rue de l'Extension
Miasto / Ville: DUGNY
Kod pocztowy / Code Postal: 93440
Kraj / Pays: Francja
Email #1: info@chimirec.fr
Strona WWW / Site web: www.chimirec.fr
Szczegółowy opis (polski): Odzysk / Gospodarka odpadami
Szczegółowy opis (francuski): Recupération/ Traitement/ Dervice/ Dechets
Sektor działalności / Secteur: chemiczny, energetyka, usługi dla środowiska
Telefon / Téléphone: 0033 (0)1 49 92 17 40
Fax: 0033 (0)1 49 92 23 09
Region / Région: Ile-de-France
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Jean FIXOT
E-mail: jean.fixot@chimirec.fr
Stanowisko / Fonction: Président
Telefon / Téléphone: 0033 (0)1 49 92 17 40
Kontakt w języku / Langues: francuski