Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

CONSTRUCTION TRADE CONSULTING

1446_CTC_medium300dpi
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: CONSTRUCTION TRADE CONSULTING
Adres / Adresse: ul. Al. Armii Krajowej 60/62
Miasto / Ville: Czestochowa
Kod pocztowy / Code Postal: 42-215
Kraj / Pays: Polska
Email #1: zarzad@ctc-sp.pl
Strona WWW / Site web: www.ctc-sp.pl
Szczegółowy opis (polski): Budownictwo
Szczegółowy opis (francuski): BTP
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +48 4 10 577 07 93
Fax: +48 410 577 07 92
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Włodzimierz GIDZIELA
E-mail: zarzad@ctc-sp.pl
Stanowisko / Fonction: Président / Prezes Zarzadu
Telefon / Téléphone: +48 34 372 27 72
Fax: +48 34 372 27 73
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski, niemiecki