Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA

CA
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
Adres / Adresse: ul. Żwirki i Wigury 18a - Business Garden Warszawa
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 02-092
Kraj / Pays: Polska
Email #1: corpo@credit-agricole.pl
Sektor działalności / Secteur: banki i ubezpieczenia
Telefon / Téléphone: +48 22 573 17 77 / +48 22 434 33 20
Fax: +48 22 573 18 00
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Romain Revel
E-mail: rrevel@credit-agricole.pl
Stanowisko / Fonction: Directeur du Marché Entreprises / Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych
Telefon / Téléphone: +48 22 434 30 92
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Nadia DEGAND
E-mail: nadia.degand@credit-agricole.pl
Stanowisko / Position: Directrice de l'International / Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej
Telefon / Téléphone: + 48 22 573 17 00 / + 48 603 851 068
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski