Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

CREDIT COOPERATIF

logo_credit_cooperation
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: CREDIT COOPERATIF
Adres / Adresse: 12, boulevard Pesaro CS 10002
Miasto / Ville: Nanterre (France)
Kod pocztowy / Code Postal: 92024
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.credit-cooperatif.coop
Szczegółowy opis (francuski): Banque
Sektor działalności / Secteur: banki i ubezpieczenia
Telefon / Téléphone: +33 147 24 85 00
Fax: +33 147 24 89 78
Region / Région: IDF
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: LANGENDORFF Cyrille
E-mail: cyrille.langendorff@credit-cooperatif.coop
Stanowisko / Fonction: Directeur des Affaires Internationales / Dyrektor ds. Międzynarodowych
Kontakt w języku / Langues: francuski, angielski