Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

CREO Sp. z o.o.

creo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: CREO Sp. z o.o.
Adres / Adresse: ul.Baczynskiego 9A
Miasto / Ville: RZESZOW
Kod pocztowy / Code Postal: 35-210
Kraj / Pays: Polska
Email #1: creo@konto.pl
Strona WWW / Site web: www.creo.rzeszow.pl
Szczegółowy opis (polski): Budownictwo
Szczegółowy opis (francuski): BTP
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +48 17 850 11 80
Fax: +48 17 850 11 80