Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

CZŁONKOSTWO

Informacja

Izba Handlowo-Przemysłowa, dobrze znająca realia rynku francuskiego, służy pomocą i doradztwem wszystkim polskim przedsiębiorcom i inwestorom zainteresowanym nawiązaniem kontaktów z Francją. We współpracy z licznymi ekspertami, PIHPF regularnie organizuje akcje informacyjne w postaci seminariów, konferencji oraz śniadań biznesowych. Ponadto PIHPF oferuje szkolenia dla polskich przedsiębiorstw pragnących nawiązać współpracę z firmami francuskimi.

Wsparcie

Celem Polskiej Izby jest promocja Polski jako wiarygodnego i dynamicznego partnera gospodarczego Francji i Unii Europejskiej oraz promocja gospodarki francuskiej w Polsce.

Promocja

Izba zrzesza zarówno firmy polskie jak i francuskie. Obecnie liczy blisko 250 członków.

Aby przystąpić do Polskiej Izby Handlowo Przemysłowej we Francji prosimy zapoznać się z dokumentami dostępnymi w rubryce „Zostań członkiem PIHPF”.