Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Korzyści z członkostwa

Pomagamy w rozwoju Państwa firmy

Uczestnictwo w wydarzeniach

 • dajemy Państwu możliwość uczestnictwa w organizowanych przez PIHPF wydarzeniach: konferencjach, szkoleniach, śniadaniach biznesowych, misjach studyjnych i gospodarczych
 • proponujemy Państwu preferencyjne ceny za uczestnictwo w wydarzeniach
 • dajemy Państwu prawo przedstawienia firmy podczas wydarzenia, którego tematyka związana jest  z sektorem działalności Państwa firmy
 • umożliwiamy współorganizację wybranych wydarzeń

Rozwój kontaktów handlowych

 • bezpłatnie udostępniamy dane Państwa firmy w przypadku otrzymania zapytania handlowego
  od potencjalnego kontrahenta francuskiego z sektora działalności Państwa przedsiębiorstwa
 • pomagamy w poszukiwaniu polskojęzycznych specjalistów w danej dziedzinie (prawo, księgowość, itp)
 • dajemy Państwu możliwość umieszczenia darmowego ogłoszenia na stronie internetowej PIHPF.

Promujemy Państwa firmę na rynku francuskim

Publikacja w Katalogu Firm Członkowskich

 • publikujemy dane teleadresowe Państwa firmy w Katalogu Firm Członkowskich
 • udostępniamy Katalog na stronie internetowej PIHPF www.ccipf.org i wysyłamy go (w formacie PDF) do potencjalnych klientów

Informacja na Stronie Internetowej PIHPF

 • publikujemy pełne dane kontaktowe Państwa firmy wraz z logotypem oraz prezentację firmy / broszurę do pobrania
 • udostępniamy aktualności ekonomiczno-prawne oraz informacje o polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, informacje z minionych i nadchodzących wydarzeń oraz artykuły redagowane przez specjalistów (prawnicy, księgowi, ..)
 • publikujemy coroczny Katalog Firm Członkowskich i Biuletyny informacyjne.

Biuletyn Informacyjny

 • prezentujemy działalność Państwa firmy w polskiej i francuskiej wersji językowej Biuletynu
 • dajemy Państwu możliwość publikacji artykułów merytorycznych związanych z sektorem działalności Państwa firmy
 • udostępniamy aktualności o współpracy francusko-polskiej, informacje z minionych i nadchodzących wydarzeń oraz specjalistyczne artykuły redagowane przez specjalistów (prawnicy, księgowi, ..)
 • Biuletyny publikowane są na stronie internetowej www.ccipf.org i wysyłane do wszystkich Firm Członkowskich.