Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Prezentacje firm członkowskich

DBA, MEMBRE DE HLB INTERNATIONAL
   
Nazwa firmy / Raison commercial: DBA, MEMBRE DE HLB INTERNATIONAL
Adres / Adresse: 36, rue du Louvre
Miejscowość / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code postal: 75001
Kraj / Pays : Francja
Email #1: agnieszka.paszkowski@fr-dba.com
Strona WWW / Site web: www.fr-dba.com
Sektor działalności / Secteur: biuro rachunkowe / cabinet d'expertises comptables
Telefon / Téléphone: 00 33 1 42 44 17 50
Fax:
Region / Région:
Opis / Description: