Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

DELORMEAU & ASSOCIES

DELORMEAU logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: DELORMEAU & ASSOCIES
Adres / Adresse: 5, rue de Chaillot
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75116
Kraj / Pays: Francja
Email #1: avocats@delormeau.eu
Strona WWW / Site web: www.delormeau.eu
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: +33 (0)1 53 23 98 30
Fax: +33 (0)1 47 20 53 92
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Jean-Hughes Delormeau
E-mail: hdelormeau@delormeau.eu
Stanowisko / Fonction: Avocat associé
Telefon / Téléphone: +33 (0)1 53 23 98 30
Kontakt w języku / Langues:
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Joanna Sobczynski
E-mail: jsobczynski@delormeau.eu
Stanowisko / Position: Avocat
Telefon / Téléphone: +33 (0)1 53 23 98 47
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski