Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

DEMOLITIONS PHENIX

logo-demolition phenix
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: DEMOLITIONS PHENIX
Adres / Adresse: 39 Chemin Lateral
Miasto / Ville: Bondy
Kod pocztowy / Code Postal: 93140
Kraj / Pays: Francja
Email #1: j.duda@wanadoo.fr
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane