Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

DM CONSULTANTS

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: DM CONSULTANTS
Adres / Adresse: 46 boulevard Exelmans
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75016
Kraj / Pays: Francja
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm