Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

DOMUNI

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: DOMUNI
Kraj / Pays: Polska
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: STASIAK Krzysztof Robert
E-mail: domuni@interia.pl
Stanowisko / Fonction: Consultant / Konsultant
Kontakt w języku / Langues: