Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ECOLE NOVA POLSKA

Ecole Nova Polska
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ECOLE NOVA POLSKA
Adres / Adresse: 8 rue Cernuschi
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75017
Kraj / Pays: Francja
Email #1: ecolenovapolska@gmail.com
Strona WWW / Site web: www.ecolenovapolska.com
Sektor działalności / Secteur: edukacja
Telefon / Téléphone: 06 46 64 20 82
Region / Région: Paris
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Danuta LEMOYNE
E-mail: ecolenovapolska@gmail.com
Stanowisko / Fonction: Directeur
Telefon / Téléphone: 06 46 64 20 82
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Xavier LEMOYNE
E-mail: xavdan.lem@gmail.com
Stanowisko / Position: Président
Telefon / Téléphone: 06 46 64 20 82
Kontakt w języku / Langues: francuski