Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA

Elektromontaz
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA
Adres / Adresse: ul. Słowackiego 20
Miasto / Ville: Rzeszów
Kod pocztowy / Code Postal: 35-060
Kraj / Pays: Polska
Email #1: sekretariat@elektromontaz.com.pl
Strona WWW / Site web: www.elektromontaz.com.pl
Sektor działalności / Secteur: elektryczny - elektromechaniczny
Telefon / Téléphone: 00 48 17 864 05 30
Fax: 00 48 17 853 67 60
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Zygmunt SIKORA
E-mail: z.sikora@elektromontaz.com.pl
Stanowisko / Fonction: Prezes Zarządu / Président du Conseil
Telefon / Téléphone: 48 17 864 05 30
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Mieczysław MENDRALA
E-mail: m.mendrala@elektromontaz.com.pl
Stanowisko / Position: Dyrektor ds. kadr i organizacji / DRH
Telefon / Téléphone: 48 17 864 17 17
Kontakt w języku / Langues: polski