Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ENVELO POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE Sp. z o.o.

envelo-GRUPAPOCZTYPOLSKIEJ_logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ENVELO POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE Sp. z o.o.
Adres / Adresse: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 02-685
Kraj / Pays: Polska
Email #1: kontakt@envelo.pl
Strona WWW / Site web: www.envelo.pl
Sektor działalności / Secteur: inne
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Piotr Parużnik
E-mail: piotr.paruznik@envelo.pl
Telefon / Téléphone: +33 6 07 51 44 32
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski