Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ERBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.

2_3announceurs_ERBUD
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ERBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Adres / Adresse: ul. Wapienna 10
Miasto / Ville: Torun
Kod pocztowy / Code Postal: 87-100
Kraj / Pays: Polska
Email #1: info@erbud.pl
Strona WWW / Site web: www.erbud.pl
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
Telefon / Téléphone: +48 56 658 00 10
Fax: +48 56 658 00 20
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Bogdan Dürr
Stanowisko / Fonction: Membre du Conseil d’Administration / Prezes
Kontakt w języku / Langues: polski, niemiecki