Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

EXCO A2A POLSKA

exco-a2a-polska-_-logo-2016
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: EXCO A2A POLSKA
Adres / Adresse: ul. rtm. Witolda Pileckiego 67
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 02-78
Kraj / Pays: Polska
Email #1: lpa@exco.pl
Strona WWW / Site web: www.exco.pl
Szczegółowy opis (polski): Doradztwo finansowe, ksiegowe, fiskalne i prawne
Szczegółowy opis (francuski): Conseil financier, comptable, fiscale et juridique
Sektor działalności / Secteur: audyt i doradztwo podatkowe, doradztwo dla firm
Telefon / Téléphone: +48 22 847 61 17
Fax: +48 22 847 91 93
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Laurent LE PAJOLEC
E-mail: lpa@exco.pl
Stanowisko / Fonction: Gérant et Associé / Członek Zarządu i Wspólnik
Telefon / Téléphone: +48 605 232 700
Fax: +48 22 847 91 93
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski, niemiecki