Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

FAMILIA SP. Z O.O.

FAMILIA logo pt
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: FAMILIA SP. Z O.O.
Adres / Adresse: Bobrowniki Stare 6B
Miasto / Ville: Szczytna
Kod pocztowy / Code Postal: 57-330
Kraj / Pays: Polska
Email #1: familia-duszniki@wp.pl
Sektor działalności / Secteur: konstrukcyjno - budowlane
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Franciszek WIĘCŁAWSKI
Stanowisko / Fonction: Fondé de pouvoir / Pełnomocnik zarządu
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski