Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

FIABILIS CONSULTING GROUP

fiabilis-logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: FIABILIS CONSULTING GROUP
Adres / Adresse: 24/26 Boulevard Carnot
Miasto / Ville: Lille
Kod pocztowy / Code Postal: 59000
Kraj / Pays: Francja
Email #1: info@fiabilisgeie.fr
Szczegółowy opis (polski): Fiabilis Consulting Group wspiera działy zasobów ludzkich i działy finansowew optymalizacji kosztów pracy, w tym rozliczenia płac.

Firma FIABILIS CG dokonuje analizy składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorstwa oraz identyfikuje nienależne płatności.
Badamy kompleksowo wszelkie możliwości optymalizacji. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tymskładka na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych etc są zależne od wielu czynników.
Profil oraz doświadczenie zawodowe każdego pracownika powinny zostać poddane szczegółowej analizie, aby wyznaczyć ścieżki optymalizacji dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Ekipa :
• Specjalisci z zakresu kadr i plac
• Specjalisci z zakresu BHP
• Analitycy
• Prawnicy
• Adwokaci.
Szczegółowy opis (francuski): Fiabilis GEIE cabinet d’audit et de conseil sur la Sécurisation et la Valorisation du Payroll (Paie) gestion des charges sociales. Directeurs des Ressources Humaines et Directeurs financiers souhaitent être accompagnés dans la maîtrise de leurs charges sociales ainsi que dans la connaissance de leurs risques URSSAF afin de les limiter et les sécuriser. Fiabilis GEIE est composé de : • Fiabilis Holding SL, Leader Européen du management du Payroll présent en Espagne, Belgique, Italie, Pologne, Portugal et Amérique du Sud. • S.C.P. Vignancour Associés, cabinet d’avocat expérimenté en droit social. Equipe : • Avocats • Ex-inspecteurs du recouvrement URSSAF • Auditeurs payroll • Consultants analytiques.
Sektor działalności / Secteur: doradztwo dla firm
Telefon / Téléphone: +33 09 70 79 91 30
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Anne-Flore de Rochemonteix
E-mail: afderochemonteix@fiabilisgeie.fr
Stanowisko / Fonction: Directrice du developpement
Telefon / Téléphone: +33 07 89 05 31 34
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski