Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Adresses utiles

INSTITUTIONS FRANÇAISES EN POLOGNE
INSTYTUCJE FRANCUSKIE W POLSCE

Ambassade de France en Pologne
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna  1
00-477 Warszawa
T: +48 22 529 30 00
F: +48 22 529 30 01
presse@ambafrance-pl.org
www.ambafrance-pl.org

Buisness France en Pologne
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
Tél: +48 22 529 30 00
Fax: +48 22 529 31 02
varsovie@ubifrance.fr
www.businessfrance.fr
www.ubifrance.fr

Consulat de France à Varsovie
Konsulat Francji w Warszawie
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
T: +48 22 529 30 00
consulat@ambafrance-pl.org
www.ambafrance-pl.org

Consulat Général de France à Cracovie
Konsulat Generalny Francji w Krakowie
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
T: +48 12 424 53 50
contact@cracovie.org.pl
www.cracovie.org.pl

Consulat Honoraire de France à Gdansk
Konsulat Honorowy Francji w Gdańsku
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
T: +48 58 55 03 249
F: +48 58 55 03 249
consulfr@wp.pl

Consulat Honoraire de France à Katowice
Konsulat Honorowy Francji w Katowicach
ul. PCK 10/3
40-057 Katowice
T: +48 60 79 40 994
konsulfr@krasuska.com

Consulat Honoraire de France à Łódź
Konsulat Honorowy Francji w Łodzi
ul. Pawilońska 47
91-487 Łódź
T: +48 505 104 817
F: +48 42 630 97 00
konsulat@alicjabien.pl
www.konsulatlodz.pl

Consulat Honoraire de France à Lublin
Konsulat Honorowy Francji w Lublinie
ul. T. Zana 19
20-601 Lublin
T: +48 81 44 63 101
F: +48 81 52 80 501
consul@honoraire.pl

Consulat Honoraire de France à Poznań
Konsulat Honorowy Francji w Poznaniu
ul. Stary Rynek 37
61-772 Poznań
T: +48 61 851 94 90
konsulat.honorowy@interpress.pl

Consulat Honoraire de France à Szczecin
Konsulat Honorowy Francji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 33
70-382 Szczecin
T: +48 601 709 731
wpuzyna@wpuzyna.pl

Consulat Honoraire de France à Wrocław
Konsulat Honorowy Francji we Wrocławiu
ul. Rynek 58
50-116 Wrocław
T: +48 515 155 538
richard.kepinski@gmail.com

Institut Français de Varsovie
Instytut Francuski w Warszawie
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
T: +48 22 505 98 00
F: +48 22 505 98 73
kursy.warszawa@institutfrançais.pl
www.institutfrancais.pl

Institut Français de Cracovie
Instytut Francuski w Krakowie
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
T: +48 12 424 53 50
kursy.krakow@institutfrancais.pl
cours.cracovie@institutfrancais.pl
www.institutfrancais.pl

 

MINISTÈRES ET INSTITUTIONS EN POLOGNE
MINISTERSTWA I INSTYTUCJE W POLSCE

Chancellerie du Premier Ministre
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
T: +48 22 694 60 00
sprm@kprm.gov.pl
www.premier.gov.pl

Chancellerie Présidentielle
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
T: +48 22 695 29 00
F: +48 22 695 22 38
listy@prezydent.pl
www.prezydent.pl

Ministère du Trésor d’Etat
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa
T: +48 22 695 80 00
minister@msp.gov.pl
www.msp.gov.pl

Ministère des Finances
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
T: +48 22 694 55 55
kancelaria@mf.gov.pl
www.mf.gov.pl

Ministère des Affaires Etrangères
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
T: +48 22 523 90 00
e-konsulat@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl

Département des Systèmes des Nations Unis et des Droits de l’Homme
Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
T: +48 22 523 94 00
F: +48 22 621 02 17
dnzpc.sekretariat@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl

Ministère de l’Intérieur et de l’Administration
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
S. Batorego 5
02-591 Warszawa
T: +48 222 500 112
F: +48 22 601 39 88
kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl

Ministère de la Famille, du Travail et de la Politique Sociale
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
T: +48 222 500 108
F: +48 22 661 13 36
info@mpips.gov.pl
www.mpips.gov.pl

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
T: +48 22 623 10 00
F: +48 22 623 27 50
kancelaria@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Ministère des Infrastructures et du Développement
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
T: +48 22 273 70 00
F: +48 22 273 89 27
kancelaria@mir.gov.pl
www.mir.gov.pl

Ministère de l’Environnement
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
T: +48 36 92 400
F: +48 36 92 244
info@mos.gov.pl
www.mos.gov.pl

Ministère de la Santé
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
T: +48 22 634 96 00
kancelaria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl

Ministère de l’Administration et de la Numérisation
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
T: + 48 22 245 59 20
mac@mac.gov.pl
www.mac.gov.pl

Ministère de l’Éducation Nationale
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
T: + 48 22 34 74 100
informacja@men.gov.pl
www.men.gov.pl

 

Ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
T: + 48 22 529 27 18
mg@mg.gov.pl
www.nauka.gov.pl

Ministère de la Culture et du Patrimoine National
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
T: + 48 22 421 01 00
mkidn@esp.mkidn.gov.pl
www.mkidn.gov.pl

Ministère de la Défense Nationale
Ministerstwo Obrony Narodowej
Klonowa 1
00-909 Warszawa
T: + 48 261 871 201
dyrsekmon@mon.gov.pl
www.mon.gov.pl

Ministère du Sport et du Tourisme
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Senatorska 14
00-082 Warszawa
T: + 48 22 244 32 64
kontakt@msport.gov.pl
www.msport.gov.pl

Ministère de la Justice
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
T : +48 22 521 28 88
kontakt@msz.gov.pl
www.ms.gov.pl

Ministère de l’Économie
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
T: + 48 22 250 01 30
mg@mg.gov.pl
www.mg.gov.pl

Délégation de la Commission de l’Union Européenne en Pologne
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
T: +48 22 556 89 89
F: +48 22 556 89 98
comm-rep-poland@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/polska

Bureau du Conseil de l’Europe
Biuro Rady Europy
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
T: +48 22 629 68 36
hanna.machinska@coe.int 
www.coe.int

Représentation du Fonds Monétaire International
Przedstawicielstwo Międzynarodowego Funduszu Walutowego
ul. Zielna 37 c
00-108 Warszawa
T: +48 22 338 67 00
F: +48 22 338 65 00
cee-office@imf.org
www.imf.org

Mission de la Banque Mondiale
Biuro Banku Światowego
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
T: +48 22 520 80 00
F: +48 22 520 80 01
kscharder@worldbank.org
dkowalska@worlbank.org
www.worldbank.org/pl/country/poland

Institut Technique du Bâtiment
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
T: +48 22 825 04 71
F: +48 22 825 52 86
instytut@itb.pl
www.itb.pl

Agence Polonaise de l’Information et des Investissements Étrangers
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
T: +48 22 334 98 00
F: +48 22 334 99 99
invest@paiz.gov.pl
www.paiz.gov.pl

Centre d’Information Douanière
Centrum Informacji Służby Celnej
ul. Bielska 47a
43-400 Cieszyn
T: +48 801 470 477
T: +48 33 857 62 51
F: +48 33 857 63 83
info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
www.mf.gov.pl

Office Central de la Protection de la Concurrence et des Consommateurs
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
T: +48 22 556 08 00
uokik@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

Office Central des Statistiques
Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodleglości 208
00-925 Warszawa
T: +48 22 608 30 00
F: +48 22 608 38 69
dane@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl

Agence du Marché Agricole
Agencja Rynku Rolnego
Karolkowa 30
01-207 Warszawa
T: +48 22 661 72 72
F: +48 22 628 93 53
www.arr.gov.pl

Agence Polonaise pour le Développement des Entreprises
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
T: +48 22 432 80 80
T: +48 22 432 71 25
F: +48 22 432 86 20
biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Agence pour le Développement de l’Industrie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
Centrum Bankowo Finansowe – wejście « C »
00-400 Warszawa
T: +48 22 695 36 00
sekretariatprezesa@arp.com.pl
www.arp.com.pl

Inspection de la Qualité Agricole et Alimentaire
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
T: +48 22 623 29 00
F: +48 22 623 29 99
sekretariat@ijhars.gov.pl
www.ijhars.gov.pl

Comité Polonais pour la Normalisation, les Mesures et la Qualité
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
T: +48 22 581 93 99
T: +48 22 581 93 92
gum@gum.gov.pl
www.gum.gov.pl

Office des Brevets de la République de Pologne
Urząd Patentowy RP
Al. Niepodleglości 188/192
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203
T: +48 22 579 05 55
F: +48 22 579 00 01
informacja@uprp.pl
www.uprp.pl

Cour Administrative Suprême
Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
T: +48 22 551 65 55
informacje@nsa.gov.pl
www.nsa.gov.pl

Office Principal de Surveillance
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
T: +48 22 444 50 00
F: +48 22 444 57 93
nik@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl

Cour Suprême
Sąd Najwyższy
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
T: +48 22 530 82 70
ref.inf.publ@sn.pl
www.sn.pl

Centre National des Tests et de la Certification
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
ul. Kłobucka 23 a
02-699 Warszawa
T: +48 22 464 52 00
F: +48 22 464 52 51
pcbc@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

Office des Marchés Publics
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
T: +48 22 458 77 02
F: +48 22 458 77 00
uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

Institut National de Santé Publique
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
T: +48 22 542 14 00
F: +48 22 849 35 13
pzh@pzh.gov.pl
www.pzh.gov.pl

Chambre Nationale de l’Industrie et du Commerce
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
T: +48 22 630 96 00
F: +48 22 827 46 73
kig@kig.pl
www.kig.pl

Institut d’Analyses du Marché, de la Consommation et de la Conjoncture
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
T: +48 22 621 33 43
F: +48 22 628 24 79
sekretariat@ibrkk.pl
www.ibrkk.pl

Commission du Contrôle Financier
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańcow Warszawy 1
00-030 Warszawa
T: +48 22 262 50 00
T: +48 22 262 58 00
F: +48 22 262 51 11
knf@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl

 

ANNUAIRE

Bourse des Valeurs
Giełda Papierów Wartościowych
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T: +48 22 628 32 32
F: +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Agence Polonaise de Presse
Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
T: +48 22 509 22 25
F: +48 22 509 22 72
pap@pap.pl
www.pap.pl

Agence Polonaise de Presse / Rédaction Etrangère
Polska Agencja Prasowa SA / Dział Zagraniczny
T: +48 22 509 23 26
F: +48 22 509 23 31
a.kurkus@pap.pl
www.pap.pl