Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Ogólne informacje o Francji

drapeau france

FRANCJA

Nazwa oficjalna

Republika Francuska (République Française)

Ustrój państwowy

Republika parlamentarna i semi-prezydencka

Prezydent

François Hollande

Stolica

Paryż

Język urzędowy

francuski

Powierzchnia

675 417 km2

Ludność

66 318 000 (2015)

Gęstość zaludnienia

103 osób/ km2

Największe miasta

Paryż, Marsylia, Lyon, Lille, Tuluza

Waluta

Euro (od 1 stycznia 2001r.)

Rok przystąpienia do UE

1957

Religie

kraj laicki

Święto narodowe

14 lipca (rocznica obalenia Bastylii)