Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

FRUIT FAMILY SP. Z O.O.

2202_FRUIT FAMILY
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: FRUIT FAMILY
Adres / Adresse: ul. Kozietulskiego 17
Miasto / Ville: Belsk Duży
Kod pocztowy / Code Postal: 05-622
Kraj / Pays: Polska
Email #1: fruitfamily@onet.pl
Strona WWW / Site web: www.fruitfamily.eu
Sektor działalności / Secteur: handel i dystrybucja, rolno-spożywczy
Telefon / Téléphone: +48 486 611 169
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: ŻÓŁCIK Jerzy
Stanowisko / Fonction: Prezes / Président
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: ŻÓŁCIK Ilona
E-mail: ilona@activ.com.pl
Stanowisko / Position: Dyrektor Handlowy / Directeur Commercial
Telefon / Téléphone: +48 602 746 283
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski