Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

GOLEC AVOCAT

golec avocat logo pt
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: GOLEC AVOCAT
Adres / Adresse: 12-14, Rond-Point des Champs-Elysées
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75008
Kraj / Pays: Francja
Email #1: contact@golecavocat.com
Strona WWW / Site web: www.golecavocat.com
Sektor działalności / Secteur: doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: + 33 1 53 53 14 07
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Marcin GOLEC
E-mail: mgolec@golecavocat.com
Stanowisko / Fonction: Avocat / Adwokat
Telefon / Téléphone: +33 660 15 09 55
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski