Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

GPS – EXPONENTIEL

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: GPS - EXPONENTIEL
Adres / Adresse: 29 route de Lille
Miasto / Ville: Seclin
Kod pocztowy / Code Postal: 59113
Kraj / Pays: Francja
Email #1: robert.gembala@gps-expertise.com
Strona WWW / Site web: www.gps-expertise.com
Sektor działalności / Secteur: audyt i doradztwo podatkowe, doradztwo dla firm
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Robert Gembala
E-mail: robert.gembala@gps-expertise.com
Stanowisko / Fonction: Expert Comptable - Commissaire aux comptes - Gérant Associé
Telefon / Téléphone: 33 06 86 77 57 77
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski