Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

GRAY INTERNATIONAL

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: GRAY INTERNATIONAL
Adres / Adresse: Ul.Domaniewska 37
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 02-672
Kraj / Pays: Polska
Strona WWW / Site web: www.grayinter.com
Sektor działalności / Secteur: nieruchomości
Telefon / Téléphone: +48 22 393 63 11
Fax: + 48 22 393 63 12
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: LESNIEWSKI Richard
E-mail: rlesniewski@grayinter.pl
Stanowisko / Fonction: CEO / Prezes Zarządu
Telefon / Téléphone: +48 22 393 63 11
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: WOJCIK Andrzej
E-mail: awojcik@grayinter.pl
Stanowisko / Position: Directeur du développement / Dyrektor ds Rozwoju Biznesu
Telefon / Téléphone: +48 512 722 870
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski