Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

GT ASSUREURS

GT ASSURANCE _ AXA_2016_ LOGO PT
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: GT ASSUREURS
Adres / Adresse: 36 rue du Pottier
Miasto / Ville: Le Chesnay
Kod pocztowy / Code Postal: 78150
Kraj / Pays: Francja
Email #1: agence.tilly@axa.fr
Strona WWW / Site web: www.gt-assureurs.com
Sektor działalności / Secteur: banki i ubezpieczenia
Telefon / Téléphone: + 33 1 39 55 83 52
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Charles DE TILLY
E-mail: agence.tilly@axa.fr
Stanowisko / Fonction: Associé / Wspólnik
Telefon / Téléphone: +33 663 80 92 05
Fax: +33 139 55 80 03
Kontakt w języku / Langues: francuski, angielski