Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

HENNER

henner_logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: HENNER
Adres / Adresse: 14 boulevard du Général Leclerc
Miasto / Ville: Neuilly-sur-Seine
Kod pocztowy / Code Postal: 92200
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.henner.com
Szczegółowy opis (francuski): Courtier en assurance
Sektor działalności / Secteur: banki i ubezpieczenia
Telefon / Téléphone: +33 1 55 62 90 00
Fax: +33 1 85 64 74 20
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Charles ROBINET-DUFFO
Stanowisko / Fonction: Président Directeur Général
Telefon / Téléphone: +33 1 55 62 90 00
Kontakt w języku / Langues: francuski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Iwona SLUPCZEWSKA
E-mail: islupczewska@henner.com
Stanowisko / Position: Chargée de clientèle / Consultante
Telefon / Téléphone: +33 1 55 62 96 78
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski