Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

HOME DESIGN

   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: HOME DESIGN
Adres / Adresse: 30 Avenue Emile Ripert
Miasto / Ville: NICE
Kod pocztowy / Code Postal: 06300
Kraj / Pays: Francja
Sektor działalności / Secteur: handel i dystrybucja, konstrukcyjno - budowlane, materiały budowlane
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: KONIECKO Robert
E-mail: homedesign.am@gmail.com
Stanowisko / Fonction: Gérant / Właściciel
Telefon / Téléphone: +33 6 69 68 31 31
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski