Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

HUDSON

Hudson_logo_reverse
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: HUDSON
Adres / Adresse: 176 avenue de Charles de Gaulle
Miasto / Ville: Neuilly sur Seine
Kod pocztowy / Code Postal: 92522
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.hudson.fr
Sektor działalności / Secteur: doradztwo personalne
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Urszula Maćkowiak
E-mail: urszula.mackowiak@hudson.com
Stanowisko / Fonction: Chargée de recrutement
Telefon / Téléphone: + 33 6 25 78 44 54
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski